2019 > 04

What a start of show season 2019!
April 19 we went to Sundsvall and Swedish Winner show 2019, 53 entries. We had 4 dogs entering; Aaron from our C-litter (Telma-Dante) and Dixon, Dante and Zelda from our D-litter (Telma-Greif).

Dixon was not a dog for this judge and he received a Very Good. Dante got an Execellent and became 2nd in competition class. Zelda got an Excellent as well and became 3rd in competition class with CQ, no further placement in best bitch competition.
Aaron entered in a strong Champion Class and won it! He then ended up as Best Male with CACIB and BEST OF BREED which gave him a new title; SWEDISH WINNER 2019! I'm so incredible happy, proud and thankful, I can hardly believe it happend! Thanks to judge Sara Nordin, Sweden and thanks to all my amazing puppy buyers for a great day!

Läs hela inlägget »

Lots of visitors this weekend! We had the pleasure to have Ida and Stefan here, dear friends from north of Sweden. Luckily Ida is very good with the camera so of course we took some pictures of the puppies, including stack photos! Since we were in a little bit of a hurry we hadn't have the time to make it perfect and of course the puppies were very tired, but considering our condition I think we did it quite well! :D Pictures are to be seen at their own page.

The puppies, Nikki and Telma are enjoying all people who comes here and it is so fun to see how some visitors immediately find their own favourites among all the different personalities!

First we have our own Houdini, Mr Yellow, who constantly manage to get out of the puppy pen, and Ms Red who might be the smallest one but what she lacks in size she makes up for in attitude!
Then we have Ms Grey, the happies puppy in the world with her tail wagging like a chopper and Ms Pink who starts to show that she isn't just a cute little pincess who sits in a corner waiting for something fun to happen. If she wants fun she makes some fun, no matter if it means that she need to give one of her siblings a bite!
And sweet Mr Brow, cool as a cucumber even when there is food near by. It seems like there is nothing that can make him upset. Then we have our two ridgeless boys; Mr Blue who likes to play very rough and Mr Black who's more laid back like his father, and our ridgeless girl Ms Purple who is the stubborn one!
Mr Cerise and Mr Green are two of the calmer ones, as long as the rest of the gansters doesn't attack them, like Mr Lime for example! He doesn't hesitate for a second if he sees the opportunity to create chaos!

The sun has been shining for a couple of days and twice the puppies has been able to be outside for a short while. Unfortunately it's still cold in the air and on the ground so no longer stays are possible, yet!

Massor med besökare denna helg! Vi har haft det underbara nöjet att få besök av Ida och Stefan, våra kära vänner från Boden. Lyckligtvis råkar Ida vara ett geni med kameran så självklart blev det fotografering av valparna, inklusive ståbilder! Då vi hade lite tidsnöd hann vi inte få till de perfekta bilderna och naturligtvis var valparna supertrötta men med tanke på våra förutsättningar tycker jag ändå att resultatet blev riktigt bra! :D Bilder på valparna finns på deras egna sida.

Valparna, Nikki och Telma njuter av alla som kommer hit och det är riktigt kul att se hur vissa besökare genast hittar sina favoriter bland alla olika personligheter!

Först har vi våran alldeles egna Houdini, Herr Gul, som hela tiden lyckas rymma ur valphagen, och lilla Fröken Röd, hon må vara minst av dem alla men det hon saknar i storlek tar hon igen med råge vad gäller attityd!
Sedan har vi Fröken Grå, den gladaste valpen på jorden med sin svans som viftar likt en propeller, och Fröken Rosa som börjat visa att hon inte bara är en söt, liten prinsessa som sitter i ett hörn och väntar på att något kul ska hända. Om hon vill ha kul ser hon till att det händer något kul, även om det innebär att hon måste ge syskonen ett litet tjuvnyp!
Och söta Herr Brun, lugn som en filbunke även när det finns mat i närheten. Det verkar inte finnas något som kan få honom att stressa upp sig i onödan. Sedan har vi våra två ridgelösa pojkar; Herr Blå som gillar vilda lekar och Herr Svart som är lite lugnare som sin far, och våran ridgelösa tjej Fröken Lila som är envis som synden! 
Herr Cerise och Herr Grön är två av de lugnare valparna, så länge inte de andra ganstrarna attackerar dem, som exempelvis Herr Lime! Han tvekar inte en sekund om han ser en möjlighet att skapa kaos!

Solen har tittat fram några dagar och två gånger har valparna kunnat vara ute korta stunder. Tyvärr är det fortfarande kallt i luften och på marken så det har inte varit några långa stunder, än!

Läs hela inlägget »

Today the puppies turned 4 weeks old and they are growing like weeds!
We spend the days sleeping, eating, playing and potty training and so far it is Mr Yellow that are the best student. He knows where to go when he needs to do both number one and two! :D The rest of the sibblings are good as well and I believe they will soon use their toilet when needed.

Grandma Telma and big sister Enya are spending a lot of time with the puppies which is good since they are very intense as soon as mom Nikki is available. They all play their different roles; Telma does the strict but fair upbringing, Enya is responsible for cleaning and cuddling and Nikki bings the food! ;) It's amazing to see how the bitches are working it all out together and acting like a well balanced pack!

Last week we had a lot of visitors and it will continue that way the remaining 4 weeks befor they are ready to go to their new homes. There are still 4 puppies that are looking for own families. Welcome to contact me if interested in a puppy.

Pictures of each and one of them at their own page.

Idag blev valparna 4 veckor gamla och de växer som ogräs!
Om dagarna sover, äter, leker och toatränar dem och hitills är det Herr Gul som är A-barnet. Han vet vart han ska gå när han behöver göra både nummer ett och två! :D Reseten av syskonen är också duktiga och det dröjer nog inte länge innan de förstår att de ska använda toaletten vid behov.

Farmor Telma och storasyster Enya spenderar mycket tid med valparna vilket är bra då de blir väldigt intensiva så fort mamma Nikki finns tillgänglig. De har alla sina olika roller; Telma sköter den stränga men rättvisa uppfostran, Enya är den som tvättar och myser med valparna och Nikki står för maten! ;) Det är fantastiskt att se hur tikarna hjälps åt och verkligen är en välbalanserad flock!

Förra veckan hade vi massor med besökare och det kommer fortsätta trilla in mer av den vara resterande 4 veckor innan de är redo att flytta. Det finns fortfarande 4 valpar som söker egna hem. Välkommen att kontakta mej vid intresse.

Individuella bilder på valparna finns på deras egna sida.

Läs hela inlägget »
... and I haven't had the time to update!
Now the pupps are 3 weeks old and they have moved out from the puppy room and downstairs to the living room. They are developing very well, starting to explore the surroundings and show some different personalities which is very fun!
We have had one more check for sinus and so far so good...

Pictures of them at 2 weeks are to be found at their page.
... och jag har inte hunnit med mej!
Valparna är nu 3 veckor gamla och de har flyttat ut ur valprummet och ner till vardagsrummet. De utvecklas väldigt fint, börjar utforska omgivningen och visar på lite olika personligheter vilket är jättekul!
Vi har kollat sinus igen och än så länge ser det bra ut...
Bilder på dem vid 2 veckors ålder finns på deras sida.
Läs hela inlägget »

Previous news

Latest updates