Busy days...

... and I haven't had the time to update!
Now the pupps are 3 weeks old and they have moved out from the puppy room and downstairs to the living room. They are developing very well, starting to explore the surroundings and show some different personalities which is very fun!
We have had one more check for sinus and so far so good...

Pictures of them at 2 weeks are to be found at their page.
... och jag har inte hunnit med mej!
Valparna är nu 3 veckor gamla och de har flyttat ut ur valprummet och ner till vardagsrummet. De utvecklas väldigt fint, börjar utforska omgivningen och visar på lite olika personligheter vilket är jättekul!
Vi har kollat sinus igen och än så länge ser det bra ut...
Bilder på dem vid 2 veckors ålder finns på deras sida.