Yesterday the puppies turned 1 week old, they grow and develop very good and very fast! Today we took some pictures of them. They still look like small hippos and their ridge's look like a mish mash of straws! They have started to kind of walk, not many steps and not steady but at least it goes forward. :D Pictures at their own page.

Igår blev valparna 1 veckaa, de växer och utvecklas bra och snabbt! Idag tog vi bilder på dem. De ser fortfarande ut som små flodhästar och deras ridge:ar ser ut som en enda röra av hårstrån! De har börjat typ att gå, inte många steg och inte stadigt men åtminstone framåt! :D
Bilder på valparna finns på deras sida.

Läs hela inlägget »

On Wednesday the 13th of March our F-litter was born. The first puppie came at 12:45 AM and the last one was born almost 12 hours later. Nikki did a great job! She had 11 puppies, all strong and big! Their birth weight was from 500 gram up to 600 gram except for one small female who weight 340 gram. So far we have 7 males and 4 females, 3 ridgeless and one with a single crown.

Onsdagen den 13 mars föddes F-kullen. Första valpen kom kl. 12:45 och den sista föddes nästan 12 timmar senare. Nikki var jätteduktig! Totalt fick hon 11 valpar, alla stora och livliga! Deras födelsevikt var från 500 gram upp till 600 gram förutom en liten tik som vägde 340 gram. Än så länge har vi 7 hanar och 4 tikar, 3 ridgelösa och en med singelkrona.

Läs hela inlägget »

Today is day 63 and no puppies as far as the eye can reach...
Nikki is doing just fine even though it starts to get a little heavy with the breathing. She is eating from the first step in the stairs since it suddenly is a very long way down to the floor! Otherwise everything is ok and there are no signs of puppies so far. We are just waiting and waiting....

Idag är dygn 63 och inga valpar så långt ögat kan nå...
Nikki mår fint även om det börjar bli lite tungt med andningen. Hon äter numera från första trappsteget då det helt plötsligt är väldigt långt ner till golvet! Annars är allt ok och hon visar inga tecken på att börja valpa. Vi väntar och väntar...

Läs hela inlägget »

Time flies and now we are entering day 49! Only two weeks left and Nikkis belly are growing. She's eating but some meals takes a little bit longer time to finish then normally. I think her belly are bigger then last time but I don't know if it is because of the fact that this is her 2nd litter. I really hope that there aren't more then 8 or maximum 10 puppies in there... But we will see!

Tiden springer iväg och nu har vi gått in på dygn 49! Bara 2 veckor kvar och Nikkis mage växer. Hon äter men vissa måltider tar lite längre tid att avsluta än vanligtvis. Jag tycker att hennes mage är större än sist men det kan bero på at det är hennes andra kull. Jag hoppas verkligen inte att det är mer än 8 eller max 10 valpar där inne... Men vi får se!

Läs hela inlägget »

Just over 3 weeks until puppies will arrive!
I've started to prepare the puppy box which this time consists of an inflatable pool. I hope it will work just fine since it's much easier to assemble and later on pick it down! Now I just have to get Nikki to like it :D

Drygt 3 veckor innan valparna är här!
Börjar så smått att förbereda valplådan som denna gång består av en pool. Hoppas den fungerar bra, det är betydligt behändigare att både "montera" ihop och plocka ner den! Nu ska jag bara få Nikki att trivas där också :D

Läs hela inlägget »

Previous news

Latest updates