Half time done!

Today the puppies turned 4 weeks old and they are growing like weeds!
We spend the days sleeping, eating, playing and potty training and so far it is Mr Yellow that are the best student. He knows where to go when he needs to do both number one and two! :D The rest of the sibblings are good as well and I believe they will soon use their toilet when needed.

Grandma Telma and big sister Enya are spending a lot of time with the puppies which is good since they are very intense as soon as mom Nikki is available. They all play their different roles; Telma does the strict but fair upbringing, Enya is responsible for cleaning and cuddling and Nikki bings the food! ;) It's amazing to see how the bitches are working it all out together and acting like a well balanced pack!

Last week we had a lot of visitors and it will continue that way the remaining 4 weeks befor they are ready to go to their new homes. There are still 4 puppies that are looking for own families. Welcome to contact me if interested in a puppy.

Pictures of each and one of them at their own page.

Idag blev valparna 4 veckor gamla och de växer som ogräs!
Om dagarna sover, äter, leker och toatränar dem och hitills är det Herr Gul som är A-barnet. Han vet vart han ska gå när han behöver göra både nummer ett och två! :D Reseten av syskonen är också duktiga och det dröjer nog inte länge innan de förstår att de ska använda toaletten vid behov.

Farmor Telma och storasyster Enya spenderar mycket tid med valparna vilket är bra då de blir väldigt intensiva så fort mamma Nikki finns tillgänglig. De har alla sina olika roller; Telma sköter den stränga men rättvisa uppfostran, Enya är den som tvättar och myser med valparna och Nikki står för maten! ;) Det är fantastiskt att se hur tikarna hjälps åt och verkligen är en välbalanserad flock!

Förra veckan hade vi massor med besökare och det kommer fortsätta trilla in mer av den vara resterande 4 veckor innan de är redo att flytta. Det finns fortfarande 4 valpar som söker egna hem. Välkommen att kontakta mej vid intresse.

Individuella bilder på valparna finns på deras egna sida.