Leyas MH gjordes den 25/10-2009 på Kramfors BHK. Jag är mycket nöjd med hennes insats! Hon bevisade att hon är en hund med mycket motor som löser allt på egen hand, med en stor portion nyfikenhet, och hon fick även en solklar etta på skott. Domaren, en riktig brukshunds-människa, avslutade genomgången av Leyas MH med omdömet "En Bra Hund!".

,

1

2

3

4

5

1a.
KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt, skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa & gnälla.

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren el. stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Intensivt intresse mot testledaren, hoppar & gnäller.

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/ eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a.
LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b.
LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt el. nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c.
LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a.
JAKT
Förföljande
(första start)

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b.
JAKT
Gripande
(första start)

Nonchalerar bytet / springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.

3a.
JAKT
Förföljande
(andra start)

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b.
JAKT
Gripande
(andra start)

Nonchalerar bytet / springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a.
AVSTÅNDSLEK
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b.
AVSTÅNDSLEK
Hot / aggressivitet

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

5c.
AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figurant med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d.
AVSTÅNDSLEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e.
AVSTÅNDSLEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKNING
Hot / aggressivitet

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ner overallen / går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge el. liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el. tempoväxling vid första passagen. Minska utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i / lek mot overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge el. liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el. tempoväxling vid första passagen. Minska utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter i / lek mot skramlet vid två eller fler passager.

8a.
SPÖKEN
Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse / skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figurant / lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e.
SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a.
LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b.
LEK 2
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.